500+

2018.01.26 - Uchwała Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach w dniu...

     Po dyskusji, Kolegium w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło, uchwałę o skierowaniu do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach, na podstawie art. 114 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wniosku o dokonanie oceny zachowania sędziego referenta w sprawie II Kp 38/18 pod kątem ewentualnego przewinienia służbowego polegającego na naruszeniu przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, w zakresie procedowania w sprawach pilnych, w związku z pierwotnym wyznaczeniem posiedzenia na dzień 26 stycznia 2018r.

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: 2018.01.26 - Uchwała Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach w dniu...
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.