500+

2018.07.25 - Opłaty Krajowy Rejestr Karny (KRK)

Opłatę w kwocie 30 złotych za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego wnosi się w jeden z następujących sposobów:

  • W FORMIE ELEKTRONICZNEJ na stronie internetowej

przez: platformę Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie systemu e-Płatności pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych. Znaki mogą być drukowane samodzielnie lub przedstawiane do skasowania w sądzie na urządzeniach mobilnych.

  • GOTÓWKĄ w kasie MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

lub gotówką w kasie w punkcie obsługi kasowej prowadzonym przez Monetia Sp. z o.o. w budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach. Płatność może zostać uregulowana gotówką/kartą płatniczą.

  • RACHUNEK BANKOWY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa nr   PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

UWAGA! W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości w tytule wpłaty należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, którego dotyczy informacja z Rejestru. Należy także podać datę, którą wskazano we wniosku do KRK, jako "data wystawienia".

 

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: 2018.07.25 - Opłaty Krajowy Rejestr Karny (KRK)
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.