Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

 Zdjęcie Sądu Okręgowego w Suwałkach

ul. Ludwika Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki
tel. 87 563 13 30, fax. 87 563 13 03
Powszechna Informacja Telefoniczna, Biuro Obsługi Interesantów 87 563 12 48
e-mail: [email protected]

 

Zarządzenie A-0220-44/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Sądzie Okręgowym w SuwałkachZapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można skierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.

Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl. Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków do Krajowego Rejestru Karnego znajdują się na stronie:

 

 

  Zarządzenie Nr A-0220-12/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 1 marca 2021 roku

   Zarządzenie Nr A-0220-28/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 7 lipca 2021 roku

 

Biuro podawcze godziny przyjęć interesantów:


·      PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK od 7.30 do 14.30, przerwa od godziny 12.00 do godziny 12.15.

 

Informacje o zawisłych sprawach można uzyskać za pośrednictwem Portalu Informacyjnego: 

 https://portal.bialystok.sa.gov.pl/#/login

 

Biuro Obsługi Interesantów:

·      PONIEDZIAŁEK       od 7.30 do 18.00,  przerwa od godziny 12.00 do godziny 12.15.

·      WTOREK – PIĄTEK od 7.30 do 14.30, przerwa od godziny 12.00 do godziny 12.15.

tel. (87) 563 12 48

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:

·      PONIEDZIAŁEK       od 7.30 do 18.00,  przerwa od godziny 12.00 do godziny 12.15.

·      WTOREK – PIĄTEK od 7.30 do 14.30, przerwa od godziny 12.00 do godziny 12.15.

tel. (87) 563 12 48

 

Punkt obsługi kasowej czynny:

·      PONIEDZIAŁEK       od 7.30 do 17.00,  przerwa od godziny 11.45 do godziny 12.00.

·      WTOREK – PIĄTEK od 7.30 do 14.30, przerwa od godziny 11.45 do godziny 12.00.

(obsługuje podmiot zewnętrzny - możliwość uiszczenia opłat sądowych w formie gotówkowej i bezgotówkowej)

 

 

Informacja dotycząca ustalenia dni wolnych

Zakup znaków opłaty sądowej

Opłaty: Krajowy Rejestr Karny (KRK)

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, że w związku z wydanymi zaleceniami przez Ministra Zdrowia dotyczącymi stosowania sanitarnych środków ochronnych od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania, obowiązuje nakaz zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej. Osoby wchodzące do budynku Sądu, wezwane na rozprawę lub badania (np. w charakterze świadka, uczestników postępowania, pełnomocników, obrońców, świadków), zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta.

 

 Każda osoba przychodząca do Sądu  Okręgowego w Suwałkach  oraz  do  Opiniodawczego  Zespołu Sądowych Specjalistów z siedzibą w Augustowie powinna korzystać  z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, komputery, rękawiczki jednorazowe etc.) 

 

    Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach

 Od dnia 20 maja 2020 r.:

 1. Odbywają się wyznaczone i dotychczas nie odwołane terminy rozpraw sądowych i posiedzeń jawnych.

 2. W Sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. W pomieszczeniu, w którym odbywają się rozprawy lub przyjmowani są interesanci nie powinny przebywać osoby inne niż  niezbędne do przeprowadzenia sprawy.

 4. Na rozprawę nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.

 5. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, komputery, rękawiczki jednorazowe etc.)  

 6. Interesant wchodzący do budynku, nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną sprawy, zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia na rozprawę sądową, 
  a w przypadku jego braku Policja sądowa zweryfikuje udział danej osoby 
  w rozprawie lub posiedzeniu sądowym. Pozostałe osoby wchodzące do budynku winny wskazać cel wizyty. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego nie będą wpuszczane do budynku osoby, które nie wskazały Policji sądowej żadnego celu pobytu
  w Sądzie. W razie wątpliwości decyzję o wpuszczeniu do budynku Sądu osoby, która nie wskazała celu wejścia, w szczególności nie wzywanej do udziału w czynnościach procesowych, każdorazowo podejmuje Prezes Sądu.

 7. Wszyscy wchodzący do budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach podlegają obowiązkowi:

-         poddania się kontroli pomiaru temperatury,

-         przeprowadzania dezynfekcji rąk,

-         zakrywania ust i nosa przy pomocy maski.

 1. Osoba dokonująca pomiaru temperatury we współpracy z  Policją sądową odmówi wstępu do budynku sądu osobom, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38°C. oraz osobie, która odmówiła poddania się badaniu temperatury lub dezynfekcji rąk lub/i nie zastosowała się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.

 2. Czekając na wejście na salę rozpraw należy zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć zasłonięte usta i nos.

 3. Na rozprawę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi przewodniczący (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).

 4. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje interesantów na terenie całego obiektu.

 5. Każdy pracownik sądu oraz każdy uczestnik  na sali rozpraw powinien mieć zakryte usta i nos.

 6. Przy wejściu na salę rozpraw uczestnicy powinni bezwzględnie zdezynfekować ręce oraz założyć, o ile to możliwe, własne rękawiczki jednorazowe.

 1. Zaleca się nadal korzystanie z obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w formie kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego:

-        Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Suwałkach nr tel. 87 56 31 248, e-mail: [email protected] ,

Informacje o zawisłych sprawach można również uzyskać w:

-        I Wydziale Cywilnym - tel. 87 56 31 267 , [email protected],

-        II Wydziale Karnym - tel. 87 56 31 226; [email protected],

-        III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - tel. 87 56 31 286; [email protected],

-        poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - ePUAP,

-        za pośrednictwem Portalu Informacyjnego:  https://portal.bialystok.sa.gov.pl/#/login .

 

15.   Zaleca się kierowanie zapytań i wniosków o udzielnie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków do Krajowego Rejestru Karnego znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kontakt-krk.

 1. Udostępnienie akt w czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Suwałkach następuje po uprzednich uzgodnieniach telefonicznych lub drogą elektroniczną z właściwym Wydziałem, daty i godziny udostępnienia akt.

 2. Przyjmowanie interesantów w sprawach egzekucji alimentów z zagranicy, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 87 56 31 213),

 3. Przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu, Przewodniczących Wydziałów i Sekretariaty Wydziałów Sądu następować może wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu i jedynie w przypadku braku możliwości złożenia skargi bądź wniosku telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

 

Szczegółowe informacje:

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z dnia 18.05.2020r.

 


UWAGA!

W celu uzyskania informacji dotyczącej postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach można skorzystać z Portalu Informacyjnego  lub kontaktować się telefonicznie z

Biurem Obsługi Interesantów - tel. (87) 563 12 48

e-mail: [email protected] 

 

godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek -  700 – 1500

 

  Informacje dla niepełnosprawnych

  


Wyświetl większą mapę

Dojazd z dworca PKP komunikacją miejską nr 8 do przystanku Sejneńska 4(SĄD).
Odległość z dworca PKS wynosi około 700m.

 

Jednostki nadrzędne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Sąd Apelacyjny w Białymstoku

 
Jednostki podległe 

Sąd Rejonowy w Augustowie
Sąd Rejonowy w Ełku
Sąd Rejonowy w Olecku
Sąd Rejonowy w Suwałkach

 

Powrót na góre | Drukuj stronę