Edukacja Prawna

 

Edukacja prawna

           

Sąd Okręgowy w Suwałkach realizuje przedsięwzięcie w zakresie edukacji prawnej młodzieży. 

Celem programu jest: 

- zwiększenie świadomości prawnej wśród uczniów; 

- upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu i ich skutkach; 

-  świadome kształtowanie wyobrażeń młodego człowieka na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

Jedną z form edukacji prawnej jest możliwość udziału uczniów w rozprawie sądowej w charakterze publiczności (pod opieką przedstawiciela szkoły). 

Placówki szkolne mogą zgłaszać swoje zainteresowanie pismem kierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach, drogą pocztową na adres Sądu Okręgowego w Suwałkach (ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki) lub drogą elektroniczną na adres: oa@suwalki.so.gov.pl .

Wzór wniosku o udział w rozprawie  

Informacja co do daty i charakteru spotkania prześlemy na wskazany przez Państwa adres do korespondencji/adres e-mail lub skontaktujemy się telefonicznie. 

Przypominamy, że z uwagi na szczególny charakter urzędu, jakim jest Sąd, należy przestrzegać w budynku określonych zasad, tj. zachować powagę i spokój, a w trakcie rozpraw bezwzględnie zachować ciszę i wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy. Zakazane jest także korzystanie w czasie rozprawy z urządzeń technicznych, czy informatycznych. 

Ponadto obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych narzędzi do Sądu, a wszystkie osoby wchodzące do budynku podlegają kontroli bezpieczeństwa.

 

Materiały i poradniki dotyczące edukacji prawnej dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Edukacja Prawna
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.