Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Komunikat w sprawie organizacji funkcjonowania Sądu Okręgowego w...

Komunikat w sprawie organizacji funkcjonowania Sądu Okręgowego w Suwałkach w czasie pandemii


W związku z epidemią koronawirusa (Covid-19) Sąd Okręgowy w Suwałkach informuje, że w budynku Sądu obowiązują w szczególności następujące zasady:

1. Do budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, w tym zawiadomione lub wezwane na rozprawę, nie wcześniej niż 15 minut przed jej rozpoczęciem.

2. Interesant wchodzący do budynku, na 15 minut przed wyznaczoną godziną sprawy, zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia na sprawę sądową, a w przypadku jego braku Policja sądowa zweryfikuje udział danej osoby w rozprawie lub posiedzeniu sądowym. Pozostałe osoby wchodzące do budynku winny wskazać cel wizyty. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego nie będą wpuszczane do budynku osoby, które nie wskazały Policji sądowej żadnego celu pobytu w Sądzie.

3. Osoby w charakterze publiczności lub przedstawiciele mediów mogą wejść na salę rozpraw, za zgodą Przewodniczącego Wydziału lub przewodniczącego rozprawy, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników sądu i interesantów oraz konieczność zachowania na sali rozpraw odstępu co najmniej 1,5 metra odległości między osobami.

4. Wszyscy wchodzący do budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach podlegają obowiązkowi:
   1) poddania się kontroli pomiaru temperatury,
   2) przeprowadzania dezynfekcji rąk,
   3) zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

5. Przez cały czas pobytu w budynku strony/pełnomocnicy oraz osoby wymienione w pkt 4 powinni stosować środki ochrony, w szczególności dezynfekować ręce oraz zakrywać usta i nos maseczką.

6. Służba ochrony/policja sądowa odmówi wstępu do budynku sądu osobom, które odmówiły dezynfekcji rąk, nie zastosowały się do obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką, nie poddały się kontroli pomiaru temperatury.

7. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
   1) całościowe zaburzenia rozwoju,
   2) zaburzenia psychiczne,
   3) niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
   4) trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
   5) zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

8. Przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu, Przewodniczących Wydziałów i Sekretariaty Wydziałów Sądu następować może wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu i jedynie w przypadku braku możliwości złożenia skargi bądź wniosku telefonicznie bądź drogą elektroniczną.


Pełna treść zarządzeń dostępna poniżej:

1.    Zarządzenie Nr A-0220-12/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 1 marca 2021 roku
2.    Zarządzenie Nr A-0220-28/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 7 lipca 2021 roku


Szczegółowe informacje:

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z dnia 18.05.2020 r.
 

Powrót na góre | Drukuj stronę