Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                  (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach powołał Zespół do spraw kontroli zarządczej, którego podstawowym celem jest koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Sądzie, w tym wdrażanie i doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.

W wykonaniu dyspozycji art. 70 ust. 5 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 31 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - Sprawiedliwość zamieszczamy do pobrania stosowne dokumenty.

Plany

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w sądach powszechnych okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2013. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w sądach powszechnych okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2016. (PDF)

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w sądach powszechnych okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2017. (PDF)

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w sądach powszechnych okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2018. (PDF)

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w sądach powszechnych okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2019. (PDF)

Sprawozdania

- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2011. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2012. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2013. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności dla obszaru okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2013. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2014. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2015. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2016. (PDF)

- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2017. (PDF)

- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2018. (PDF)

- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2019. (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Kontrola zarządcza
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.