Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach powołał Zespół do spraw kontroli zarządczej, którego podstawowym celem jest koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Sądzie, w tym wdrażanie i doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.

W wykonaniu dyspozycji art. 70 ust. 5 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z komunikatem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość zamieszczamy do pobrania stosowne dokumenty.

Plany

- Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2011. (PDF)
-
Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2012. (PDF)
- Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2013. (PDF)
- Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2014. (PDF)
- Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2015. (PDF)
- Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2016. (PDF)
- Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2017. (PDF)
- Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2018. (PDF)
- Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2019. (PDF)
- Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2020. (PDF)
- Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2021. (PDF)
- Plan działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2022. (PDF)
- Plan działalności jednostek okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2012. (PDF)
- Plan działalności jednostek okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2013. (PDF)
- Plan działalności jednostek okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach na rok 2014. (PDF)

Oświadczenia

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w sądach powszechnych za rok 2013. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016. (PDF)
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w sądach powszechnych za rok 2016. (PDF)

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017. (PDF)

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018. (PDF)

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019. (PDF)

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020. (PDF)

Sprawozdania

- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2011. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2012. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2013. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności dla obszaru okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2013. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2014. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2015. (PDF)
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2016. (PDF)

- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2017. (PDF)

- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2018. (PDF)

- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2019. (PDF)

- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach za rok 2020. (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę