Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Lekarze sądowi

 

WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH DLA OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH

 

Sąd Okręgowy w Suwałkach poszukuje lekarzy medycyny do pełnienia funkcji lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w  Suwałkach.

 

Zgodnie  z art. 5 Ustawy o lekarzu sądowym z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

·         ma prawo wykonywania zawodu lekarza  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych;

·         nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

·         ma nieposzlakowaną opinię;

·         uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

·         ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

 

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

·         o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·         związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;

·         w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Lekarzowi sądowemu za każde wydane zaświadczenie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł.  

 

Szczegółowe informacje w zakresie wykonywania funkcji lekarza sądowego uzyskać można                                          pod nr telefonu (87) 56 31 239.-

 

Powrót na góre | Drukuj stronę