Ochrona danych osobowych

Informacja o sposobie przetwarzania danych

osobowych w Sądzie Okręgowym w Suwałkach.

Podstawa prawna: Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).


1 -  Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

2 - Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o uwierzytelnienie dokumentów.pdf

3 - Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postępowania.pdf

4 - Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego.pdf

5 - Klauzula informacyjna dotycząca petycji.pdf

6 - Klauzula informacyjna dotycząca skarg i wniosków.pdf

7 - Klauzula informacyjna dotycząca udostępniania informacji publicznej.pdf

8 - Klauzula informacyjna dotycząca umów cywilnoprawnych.pdf

 

Kim jest Administrator, Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Suwałkach, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- Listownie: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki

- E-mail: prezes@suwalki.so.gov.pl

- Telefon: 87/ 563 13 00;

 

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym jest:

Monika Murawko

- Telefon: 87/563 12 13

- E-mail: iod@suwalki.so.gov.pl

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Ochrona danych osobowych
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.