Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Oddział Administracyjny

16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45

 

tel: 87 563 13 30
fax: 87 563 13 03
e-mail: [email protected]
 
Kierownik: Iwona Uściłko
tel: 87 563 12 39
pokój 215
e-mail: [email protected]
 
Biuro Podawcze
tel: 87 563 13 19
 
Biuro Obsługi Interesantów
tel: 87 563 12 48
 
Do zadań Biura należy w szczególności:

1)   udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

2)    wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

3)     wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu;

4)    kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

5)    udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

6)   udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

7)     udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

8)     informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

9)    wydawanie zezwoleń na widzenie.

 

Czytelnia Akt
e-mail: [email protected]
tel: 87 563 12 27, 87 563 12 48
 

1.       Do zadań czytelni akt należy:

        - udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom   i osobom uprawnionym.

2.               Zasady korzystania z czytelni akt określa Regulamin czytelni akt stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

Powrót na góre | Drukuj stronę