Ogłoszenie w sprawie II.K.87/17

Termin zakończenia: 2018-02-14 10:00

Sąd Okręgowy w Suwałkach II Wydział Karny z/s przy ul. Waryńskiego 45 informuje wszystkie pokrzywdzone osoby, iż w dniu 07 lutego 2018 roku o godzinie 10:00. na Sali nr IX odbędzie się rozprawa główna w sprawie sygn. akt II.K.87/17 przeciwko Januszowi F. i Adamowi S. oskarżonym o popełnienie czynów z artykułu 189a § 1 kodeksu karnego, polegających na tym, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz na terenie Republiki Federalnej Niemiec w miejscowości Datzingen dopuścili się handlu ludźmi w celu wykorzystania pokrzywdzonych za ich zgodą w pracy o charakterze przymusowym w gospodarstwie rolnym należącym do obywatela Niemiec - Markusa W.
W związku z powyższym pokrzywdzeni w sprawie ww. mogą w tym dniu uczestniczyć w rozprawie głównej, a nadto - po uprzednim złożeniu do dnia 06.02.2018r. pisemnego oświadczenia - wstąpić do procesu w charakterze oskarżycieli posiłkowych.

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Ogłoszenie w sprawie II.K.87/17
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.