Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Organizacja jednostki

Sąd Okręgowy w Suwałkach stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na postawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. – w skrócie „u.s.p.”) i w szczególności: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 2316), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS 2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

 i obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w:

 

Augustowie
16-300 Augustów ul. Młyńska 59
tel. 87 643 84 71
fax. 87 643 84 64
www.augustow.sr.gov.pl 
e-mail: [email protected]

 

Ełku
19-300 Ełk ul. Małeckich 4
tel. 87 610 23 56
fax. 87 610 23 56
www.elk.sr.gov.pl
e-mail: [email protected]

 
Olecku
19-400 Olecko ul. Osiedle Siejnik I 18
tel. 87 520 44 90
fax. 87 520 44 90
www.olecko.sr.gov.pl
e-mail: [email protected]

 

Suwałkach
16-400 Suwałki ul. Waryńskiego 45
tel. 087 563 13 10
fax. 087 563 12 69
www.suwalki.sr.gov.pl
e-mail: [email protected]

 

Powrót na góre | Drukuj stronę