Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

2018.10.31 - Petycja o udostępnienie sędziom materiałów...

W dniach 5 i 8 października 2018 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach wpłynęły dwie petycje o udostępnienie sędziom orzekającym w Sądzie Okręgowym w Suwałkach oraz sędziom podległych sądów rejonowych okręgu suwalskiego materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcych wraz z załącznikami, których elektroniczne odwzorowanie znajduje się poniżej.

 

Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3a

Załącznik 3b

Załącznik 3c

Załącznik 3d

Załącznik 3e

Załącznik 3f

Załącznik 3g

Załącznik 4

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-07-15 w 0.02831 s.