Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast
Osoby redagujące:

Ewa
Nazwisko: Radzewicz
Stanowisko: St. sekretarz sądowy
Adres: ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki 
Tel. 87 563-12-12
Fax. 87 563-12-11
E-mail: ewa.radzewicz@suwalki.so.gov.pl
   
Jarosław
Nazwisko: Krajewski
Stanowisko: Administrator Systemu Informatycznego
Adres: ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki 
Tel. 87 563-12-02
Fax. 87 563-13-03
E-mail: jaroslaw.krajewski@suwalki.so.gov.pl
   
Mariusz
Nazwisko: Orchowski
Stanowisko: Stażysta
Adres: ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki 
Tel. 87 563-12-02
Fax. 87 563-13-03
E-mail: mariusz.orchowski@suwalki.so.gov.pl
© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2019-02-18 w 0.04045 s.