Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

 Zdjęcie Sądu Okręgowego w Suwałkach

ul. Ludwika Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki
tel. 87 563 13 30, fax. 87 563 13 03
Powszechna Informacja Telefoniczna, Biuro Obsługi Interesantów 87 563 12 48
e-mail: so@suwalki.so.gov.pl

 

Informacja dotycząca ustalenia dni wolnych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr A-0220-3/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach

17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek ) ustalony został dniem wolnym od pracy -  za święto  przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku (sobota).

Zakup znaków opłaty sądowej

Opłaty: Krajowy Rejestr Karny (KRK)

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, że w związku z wydanymi zaleceniami przez Ministra Zdrowia dotyczącymi stosowania sanitarnych środków ochronnych od 16 kwietnia 2020r. do odwołania, obowiązuje nakaz zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej. 
Osoby wchodzące do budynku Sądu, wezwane na rozprawę lub badania (np. w charakterze świadka, uczestników postępowania, pełnomocników, obrońców, świadków), zobowiązane są do noszenia maseczki, przyłbicy,
 szalika lub chustki zakrywającej nos i usta.

Każda osoba przychodząca do Sądu  Okręgowego w Suwałkach  oraz  do  Opiniodawczego  Zespołu Sądowych Specjalistów z siedzibą w Augustowie powinna korzystać  z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, komputery, rękawiczki jednorazowe etc.)

 

 

Zarządzenie nr A-0220-19-20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 18.05.2020 r.


 

 Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach

 

Od dnia 20 maja 2020 r.:

 1. Odbywają się wyznaczone i dotychczas nie odwołane terminy rozpraw sądowych i posiedzeń jawnych.
 2. W Sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. W pomieszczeniu, w którym odbywają się rozprawy lub przyjmowani są interesanci nie powinny przebywać osoby inne niż  niezbędne do przeprowadzenia sprawy.
 4. Na rozprawę nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 5. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, komputery, rękawiczki jednorazowe etc.)  
 6. Interesant wchodzący do budynku, nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną sprawy, zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia na rozprawę sądową, 
  a w przypadku jego braku Policja sądowa zweryfikuje udział danej osoby 
  w rozprawie lub posiedzeniu sądowym. Pozostałe osoby wchodzące do budynku winny wskazać cel wizyty. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego nie będą wpuszczane do budynku osoby, które nie wskazały Policji sądowej żadnego celu pobytu
  w Sądzie. W razie wątpliwości decyzję o wpuszczeniu do budynku Sądu osoby, która nie wskazała celu wejścia, w szczególności nie wzywanej do udziału w czynnościach procesowych, każdorazowo podejmuje Prezes Sądu.
 7. Wszyscy wchodzący do budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach podlegają obowiązkowi:

-         poddania się kontroli pomiaru temperatury,

-         przeprowadzania dezynfekcji rąk,

-         zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy.

 1. Osoba dokonująca pomiaru temperatury we współpracy z  Policją sądową odmówi wstępu do budynku sądu osobom, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38°C. oraz osobie, która odmówiła poddania się badaniu temperatury lub dezynfekcji rąk lub/i nie zastosowała się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 2. Czekając na wejście na salę rozpraw należy zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć zasłonięte usta i nos.
 3. Na rozprawę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi przewodniczący (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
 4. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje interesantów na terenie całego obiektu.
 5. Każdy pracownik sądu oraz każdy uczestnik  na sali rozpraw powinien mieć zakryte usta i nos.
 6. Przy wejściu na salę rozpraw uczestnicy powinni bezwzględnie zdezynfekować ręce oraz założyć, o ile to możliwe, własne rękawiczki jednorazowe.
 1. Zaleca się nadal korzystanie z obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w formie kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego:

-        Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Suwałkach nr tel. 87 56 31 248, e-mail: boi@suwalki.so.gov.pl ,

Informacje o zawisłych sprawach można również uzyskać w:

-        I Wydziale Cywilnym - tel. 87 56 31 267 , cywilny@suwalki.so.gov.pl,

-        II Wydziale Karnym - tel. 87 56 31 226; karny@suwalki.so.gov.pl,

-        III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - tel. 87 56 31 286; pracy@suwalki.so.gov.pl,

-        poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - ePUAP,

-        za pośrednictwem Portalu Informacyjnego:  https://portal.bialystok.sa.gov.pl/#/login .

 

15.   Zaleca się kierowanie zapytań i wniosków o udzielnie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków do Krajowego Rejestru Karnego znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kontakt-krk.

 1. Udostępnienie akt w czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Suwałkach następuje po uprzednich uzgodnieniach telefonicznych lub drogą elektroniczną z właściwym Wydziałem, daty i godziny udostępnienia akt.
 2. Przyjmowanie interesantów w sprawach egzekucji alimentów z zagranicy, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 87 56 31 213),
 3. Przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu, Przewodniczących Wydziałów i Sekretariaty Wydziałów Sądu następować może wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu i jedynie w przypadku braku możliwości złożenia skargi bądź wniosku telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

 

Szczegółowe informacje:

1. Zarządzenie Nr A-0220-19/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia  18 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Sądzie Okręgowym w Suwałkach w celu  zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

2. Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z dnia 18.05.2020r.

 

Punkt obsługi kasowej czynny:

·      PONIEDZIAŁEK       od 7.30 do 17.00,  przerwa od godziny 11:45 do godziny 12:00.

·      WTOREK – PIĄTEK od 7.30 do 14.30, przerwa od godziny 11:45 do godziny 12:00.

 

Zarządzenie w sprawie wstępu na posiedzenia i rozprawy 

UWAGA!

W celu uzyskania informacji dotyczącej postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach można skorzystać z Portalu Informacyjnego  lub kontaktować się telefonicznie z

Biurem Obsługi Interesantów - tel. (87) 563 12 48

e-mail: boi@suwalki.so.gov.pl 

Ankieta oceny satysfakcji interesanta

 
godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek -  700 – 1500
 
  Informacje dla niepełnosprawnych
 
 


Wyświetl większą mapę

Dojazd z dworca PKP komunikacją miejską nr 8 do przystanku Sejneńska 4 (SĄD).
Odległość z dworca PKS wynosi około 700m.
 
Jednostki nadrzędne
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
 
Jednostki podległe 
Sąd Rejonowy w Augustowie
Sąd Rejonowy w Ełku
Sąd Rejonowy w Olecku
Sąd Rejonowy w Suwałkach

 

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-08-10 w 0.02348 s.