Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45
tel: 87 563 12 86
fax: 87 563 12 87
e-mail: pracy@suwalki.so.gov.pl
 
Przewodniczący Wydziału: SSO  Piotr Witkowski
tel: 87 563 12 86
pokój 103
 
Kierownik Sekretariatu:  Izabela Chilińska
tel: 87 563 12 86
pokój 104
 
Przedmiot działalności:
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych, w pierwszej i drugiej instancji.

 

W celu uzyskania informacji dotyczącej postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach należy kontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Interesantów - tel. (87) 56 31 248

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-11-13 w 0.05857 s.