Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Konta bankowe

 
 
Dochody budżetowe - wpisy, opłaty i koszty sądowe, grzywny
NBP o/Białystok 92 1010 1049 0006 9322 3100 0000
 
Sumy depozytowe - poręczenia majątkowe
Bank Gospodarstwa Krajowego o/Białystok 02 1130 1017 0021 1001 6490 0004
 
Sumy na zlecenie - zaliczki na koszty biegłych
Bank Gospodarstwa Krajowego o/Białystok 12 1130 1059 0017 3382 9520 0001
 
 
 
Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.
 
© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-11-13 w 0.06436 s.