Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Lista osób przyjętych na aplikację kuratorską

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W OKRĘGU
SĄDU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH


1.   Rudowicz Krzysztof

 Suwałki, dnia 16 października 2008 r.

                                                                                                                 Prezes Sądu Okręgowego
                                                                                                                           Ryszard Filipow

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-11-13 w 0.06138 s.