Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Pion Ochrony

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Ryszard Wasiljew
16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45
tel: 87 563 12 56

Kierownik Kancelarii Tajnej Elżbieta Kondracka
16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45
tel: 87 563 12 91

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-11-13 w 0.03802 s.