Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Podstawa prawna

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Okręgowy w Suwałkach.

Sąd Okręgowy w Suwałkach  stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na postawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483).

Sposób organizacji Sądu reguluje 

 


 

 

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-11-13 w 0.06903 s.