Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Podział czynności sędziów

Wydział Cywilny:

Cezary Olszewski

Aneta Ineza Sztukowska

Mirosław Krzysztof Derda

Małgorzata Szostak-Szydłowska

Elżbieta Iwona Cembrowicz

Alicja Wiśniewska

Joanna Walczuk

Antoni Czeszkiewicz

 

Wydział Karny:

Ryszard Filipow

Jacek Sowul

Tomasz Uściłko

Beata Elżbieta Okrągła

Grażyna Zielińska

Marcin Bolesław Walczuk

Maciej Henryk Romotowski

Piotr Szydłowski

 

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Danuta Zdzisława Poniatowska

Piotr Witkowski

Mirosław Kowalewski

 

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-11-13 w 0.03167 s.