Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Podział czynności sędziów

Wydział Cywilny:

Cezary Olszewski

Aneta Ineza Sztukowska

Mirosław Krzysztof Derda

Małgorzata Szostak-Szydłowska

Elżbieta Iwona Cembrowicz

Alicja Wiśniewska

Joanna Walczuk

Antoni Czeszkiewicz

Agnieszka Kluczyńska

 

Wydział Karny:

Ryszard Filipow

Jacek Sowul

Tomasz Uściłko

Beata Elżbieta Okrągła

Grażyna Zielińska

Marcin Bolesław Walczuk

Maciej Henryk Romotowski

Piotr Sebastian Szydłowski

Katarzyna Wierzbińska-Wróbel

 

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Danuta Zdzisława Poniatowska

Piotr Witkowski

Mirosław Kowalewski

 

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-07-15 w 0.02745 s.