Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

SG-220-6/15 - Wbudowanie szybu dźwigu oraz montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55

Termin zakończenia: 2015-06-10 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Odpowiedź na pytanie z dnia 29.05.2015r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-11-13 w 0.045 s.