Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...

To jest wersja archiwalna z dnia 2018-02-19 09:51:05

Rzecznik Prasowy                                                                                                    

Sądu Okręgowego w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 45

tel. 087 5631327, tel. kom. 601 395 210                     Suwałki, dnia  16 lutego 2018r.

fax  087 563 12 25

 

A- 061- 3 /18

 

I N F O R M A C J A

 

           Wzorem lat ubiegłych w dniach 19 - 23 lutego 2018r. Ministerstwo  Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

        W związku z powyższym w siedzibie  Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 w  dniach od 19 do 23 lutego 2018r. w godzinach od  08:00 do 10:00 na sali konferencyjnej nr 15 pełnione będą dyżury przez asystentów sędziów, którzy  będą udzielać  zainteresowanym bezpłatnych porad prawnych oraz  informacji o przysługujących im uprawnieniach.

                            

          Ponadto  pod adresem  http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/. dostępny jest wykaz podmiotów, które świadczą w roku 2018 pomoc  materialną i niematerialną  sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

 

 

                                                                                             

 

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-12-13 w 0.00389 s.