Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Rejestry sądowe

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach

 

16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45

tel: 87 565 00 75
pokój 22
e-mail: krk@suwalki.so.gov.pl
 

godziny urzędowania

 

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-11-13 w 0.50395 s.