Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Sprawy medialne

SPRAWY POZOSTAJĄCE W KRĘGU ZAINTERESOWANIA MEDIÓW

  

Sąd Rejonowy II Wydział Karny  w Suwałkach

 

Pa 1/20 ( pop. sygn. SR IV P 19/19) -  sprawa apelacyjna z powództwa 4  kierowców PKS  o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczną - 25.06.2020r. godz. 09:00 - wyrok;

 

II K 11/20 Mikalai K - art. 177 § 2 kk ( wypadek na DK nr 8 w m. Biała Woda) - t. 03.09.2020r. godz. 11:00

 

                           Sąd Rejonowy w Augustowie II Wydział Karny  

II K 245/17  Marcin M i 1 inn.- osk. z art.  178 a § 1 kk, art. 18§2 kk w zw. z art. 233§ 1 kk i innne  -  05.10. 2020r. godz 09: 30

 II K 174/19 - Wiesław G.  ( sprawa rozpoznawana ponownie po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznana przez SO  Suwałki)  -   15.07.2020r. godz. 10:00;

II K  498/19 ( Ryszard  W. ) - dot. utonięcia w studzience kanalizacyjnej kobiety -  przekazano do rozpoznania innemu sądowi ( SR w Grajewie);

II K 481/19 - Katarzyna A -  t. 27.07.2020r. godz. 09:30;

II K 160/14 - Marek D ( art. 286 § 1 kk) - t. 26.06.2020r. godz. 13:00 - zdj. z wok.


Sąd Okręgowy w Suwałkach

 

II K 52/19 - Aleksandra G ( art. 149 kk ) - t.  09.07.2020r. godz. 09:00
     
II K 1/20 - Leszek  Ch.  ( art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk ) - t.  25.03.2020r. godz. 09:30 - zdjęta z wokandy

II Ka 54/20 -  Wojciech W.  - t. 16.06.2020r. godz.  10:50 - zdjęta z wokandy;

II Ka 71/20 - Andrzej B ( art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk) - t.  04.06.2020r. godz. 10:00  - wyrok

II K 14/20 - Paweł K. ( art. 148 § 1 kk ) -  10.07.2020r. godz. 11:30

 II K 13/20 - Greta W ( art. 148 § 1 kk) - t. 26.08.2020r. godz. 09:00;

 

 

Sąd Rejonowy w Augustowie VI  Zamiejscowy Wydział Karny w  Sejnach 

 

 VI K  55/19 - Grzegorz K. ( art. 178 a § 1 kk) -   bez terminu

 VI K 166/19 - Robert  R  ( art. 217 kk)  -  22.06.2020r. godz. 09:30- wyrok;

 

 
Sąd Rejonowy w Ełku

 ....

 

                                                 Sąd Rejonowy w Olecku

 

II K 492/19 ( Agata N - art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) - t. 22.07.2020r. godz. 09:00

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-07-15 w 0.04342 s.