Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Zakwalifikowani do II etapu konkursu na Asystenta Sędziego

Lista kandydatów
spełniających wymogi formalne w ogłoszeniu o naborze,
zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu.
 
 
 
1.     Kowalczyk Adam
2.     Malec Bartosz
3.     Stachowicz Karolina Patrycja
 
Etap drugi konkursu – pisemny test mający na celu sprawdzenie znajomości przepisów regulujących ustrój i organizację sądów powszechnych, przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Sądu Okręgowego w Suwałkach ul. Waryńskiego 45, sala konferencyjna nr 15 (parter).
 
Suwałki, dnia 31 marca 2008 r.
© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-12-13 w 0.07386 s.