Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady...

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. ze zm. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U.MS.2003.5.22), zaś archiwa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 05.03.2004r.  ( Dz. U  Nr 46 poz. 443) z późn. zm.  i 04.04.2014r. ( Dz. U z 2014r. poz. 991) w sprawie  przechowywania akt spraw sądowych oraz ich  przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia. W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

Dane zawarte w rejestrach udzielane są stronom i uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawionych osób.

 

Powrót na góre | Drukuj stronę