Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Przedmiot działalności i kompetencje

Sąd Okręgowy w Suwałkach sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych, sądów powszechnych wyższych instancji oraz Sądu Najwyższego i dzieli się na wydziały:

 

I Cywilny - do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz do rozpoznawania w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,

 

II Karny - do spraw z zakresu prawa karnego w pierwszej i drugiej instancji oraz do spraw rozpoznawanych w drugiej instancji przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,

 

III Pracy i  Ubezpieczeń  Społecznych  - do spraw z zakresu prawa pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych, w  pierwszej  i  drugiej  instancji.

 

W Sądzie Okręgowym w Suwałkach II Wydziale Karnym rozpoznawane są również sprawy  penitencjarne z zakresu prawa karnego.

Kompetencje sądów powszechnych zostały określone w art. 177 Konstytucji, a uściślone w 

        - ustawie  z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2062 ze zm.)

        - rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1407)

      - rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 2316 z późn. zm.)

     - zarządzeniu  Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej(Dz. Urz. MS. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)

 

 

 


 

,

 

Powrót na góre | Drukuj stronę