Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Rada Terenowa

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

 

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym powołana została  Zarządzeniem nr 96/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie powołania  Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Rada obejmuje swoim działaniem obszar właściwości Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży
 i Suwałkach.

Przewodniczącym Rady wyznaczony został Pan Jacek Sowul - Prezes Sądu Okręgowego
w Suwałkach.

Prezydium Rady Terenowej:

1.  Przewodniczący - SSO Jacek Sowul - Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach

2. Zastępca Przewodniczącego - Leszek Lewoc - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

3. Członek Prezydium - Beata Andruczyk - Prezes Zarządu Fundacji EGO w Suwałkach

4. Członek Prezydium - Andrzej Sokołow - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia WYBÓR

5. Sekretarz -  Aneta Stabińska  - Kurator Okręgowy

 

Zasady i tryb powoływania rad oraz zasady działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji
i pomocy skazanym
.

Cele, zadania i kompetencje Rady:

 1. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
 2. opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
 3. koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów
   i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
 4. podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
 5. dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
 6. przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków
   z funduszu pomocy penitencjarnej,
 7. inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości
  i społecznej readaptacji skazanych.

Informacje o działalności Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/rada-glowna-ds-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym

 

Do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 96/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 723 ze zm.).

3. Regulamin pracy Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach.

4. Lista podmiotów w województwie podlaskim świadczących pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne, wykonujących zadania publiczne z zakresu świadczenia pomocy postpenitencjarnej oraz socjalnej.

 

Sprawozdanie za 2019 rok z działalności Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

 

Powrót na góre | Drukuj stronę