Ochrona danych osobowych

To jest wersja archiwalna z dnia 2018-05-24 11:33:11

 
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz.922):

 

 
Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Suwałkach wykonuje Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach
Siedziba: ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki
 
Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Suwałkach odbywa się w następujących celach:
1)      sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
2)      zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji), realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk, a także dotyczących osób uczących się,
3)      wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
4)      dokonywania rozliczeń finansowych,
5)      zapewnienia bezpieczeństwa,
6)      dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
7)      prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych.
 
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
 
Strona do wydruku

Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.