II Wydział Karny

To jest wersja archiwalna z dnia 2018-08-10 16:02:23

 

16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45
tel: 87 563 12  26
fax: 87 563 12 11
 

Przewodniczący Wydziału: SSO  Ryszard Filipow

tel: 87 563 12 26
pokój 134
 
Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Zatorska
tel: 87 563 12 26
pokój 149
 
Przedmiot działalności:
 

Do zadań II Wydziału Karnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, a w szczególności:

 1. spraw o przestępstwa wymienione w art. 25 §1 pkt 1, 2 i 3 kpk;
 2. spraw o wydanie orzeczeń w ramach postępowania przygotowawczego, w sprawach, w których właściwość rzeczowa zastrzeżona jest dla sądu okręgowego;
 3. spraw o ułaskawienie;
 4. spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 5. spraw o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału;
 6. wniosków prokuratora o wydanie listu żelaznego;
 7. spraw lustracyjnych;
 8. spraw o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz.149 z późn. zm.);
 9. zażaleń w postępowaniu przygotowawczym przewidzianych w art. 465 §2 kpk;
 10. spraw z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, a w szczególności dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania, ekstradycji, przejęcia i przekazania wyroków do wykonania;
 11. spraw o odtworzenie akt.
 

W celu uzyskania informacji dotyczącej postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach należy kontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Interesantów - tel. (87) 56 31 248

Strona do wydruku

Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.