Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Skargi i wnioski

To jest wersja archiwalna z dnia 2021-06-11 10:15:29

 

SKARGI I WNIOSKI

 

Skargi i wnioski, dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz działalności prezesów Sądów Rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach, rozpatruje Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

- na piśmie:

 

·         osobiście - w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Suwałkach (parter)

·         za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

 

         Sąd Okręgowy w Suwałkach

         ul. Waryńskiego 45

         16 - 400 Suwałki

 

- pocztą elektroniczną na adres e-mail:

 

          [email protected]

 

- faksem na nr:  (87)  56 31 303

 

- ustnie do protokołu:

 

          w Referacie ds. Wizytacji Sądu Okręgowego w Suwałkach,

          ul. Waryńskiego 45, pokój 216, wew. 240

 

          w godzinach:

                

          800 - 1400, od poniedziałku do piątku.

 

 

Informacje o stanie spraw dotyczących skarg i wniosków można uzyskać osobiście w Referacie ds. Wizytacji Sądu Okręgowego w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, pokój 216 oraz telefonicznie pod numerem tel. (87) 56 31 240.

 

 

Regulacje prawne:

 

Tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych reguluje:

 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012 r., poz. 524),

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 23 z późn. zm.).

 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę