Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w...

To jest wersja archiwalna z dnia 2021-12-03 10:48:31

 
- Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa*

Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa
 
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim
 
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie podlaskim
 
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim
 
Rejestr placóek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
 
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
 
Podmioty świadczące pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
 
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa warmińsko-mazurskiego

Powrót na góre | Drukuj stronę