Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w...

To jest wersja archiwalna z dnia 2021-12-03 10:48:33

 
- Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa*

Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa
 
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim
 
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie podlaskim
 
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim
 
Rejestr placóek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
 
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
 
Podmioty świadczące pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
 
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa warmińsko-mazurskiego
 
 
Przekazanie baz teleadresowych
 
Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa podlaskie 2021
 
Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim 2021.xls
 
Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego

Ośrodki Interwencji Kryzysowej -woj podlaskie 2021 r. - baza teleadresowa.xls

Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2021.xls

Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2021 r.xls

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie woj. podlaskie 2021.xls

Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych woj. podlaskie 2021.xls

Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.xls

Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.xls

Podmioty realizujące programy  psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r.xls

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne w województwie podlaskim w 2021 r.xls

Powrót na góre | Drukuj stronę