Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Sprawozdania statystyczne

W wykonaniu dyspozycji zawartej w Dziale II - Organizacja sądów, Rozdział 2 - Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne sądu, § 11 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.
 
Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2021 r.
 
 MS-S1o - Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I p. 2021 r.
 MS-S5o - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I p. 2021 r.
 MS-S6o - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wedlug właściwości rzeczowej za I p. 2021 r.
 MS-S10o - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I p. 2021 r.
 MS-S11-12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I p. 2021 r.
 MS-S40o - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej -z limitów i obsad za I p. 2021 r.
 MS-OZSS-25 - Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za I p. 2021 r.
 MS-S1o - Sprawozdanie w sprawach cywilnych z limitów i obsad za I p. 2021 r.
 MS-S5o - Sprawozdanie w sprawach karnych z limitów i obsad za I p. 2021 r.
 MS-S11-12o - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z limitów i obsad za I p. 2021 r. 
 
Sprawozdania statystyczne za 2020 r.
 
MS-S1o - Sprawozdanie w sprawach cywilnych z limitów i obsad za rok 2020 r.pdf
MS-S1o - Sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2020.pdf
MS-S5o - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych z limitów i obsad za rok 2020.pdf
MS-S5o - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2020.pdf
MS-S6o - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2020.pdf
MS-S10o - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2020.pdf
MS-S11-12o - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z limitów i obsad za rok 2020.pdf
MS-S11-12o - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2020.pdf
MS-S40o - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej z limitów i obsad za rok 2020.pdf
MS-S62o - Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2020.pdf
 
MS-OZSS-25 - Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2020.pdf
 
 
Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020 r.
 
 MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych za  I półrocze 2020 r.
 MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za  I półrocze 2020 r.
 MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według własciwości rzeczowej za I półrocze  2020 r.
 MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za  I półrocze 2020 r.
 MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za  I półrocze 2020 r.
 MS-40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - limity etatów i obsada za  I półrocze 2020 r.
 MS-OZSS-25 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych za  I półrocze 2020 r.
 MS-S01o Sprawozdanie w sprawach cywilnych - limity etatów i obsada sądu za  I półrocze 2020 r.
 MS-S05o Sprawozdanie w sprawach karnych - limity etatów i obsada sądu za  I półrocze 2020 r.
 MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - limity etetów i obsada sądu za  I półrocze 2020 r.
 
  
 
Sprawozdania statystyczne za 2019 r.
 
 
MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2019 r.
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2019 r.
MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według własciwości rzeczowej za 2019 r.
MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2019 r.
MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2019 r.
MS-40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - limity etatów i obsada za 2019 r.
MS-OZSS-25 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych za 2019 r.
MS-S01o Sprawozdanie w sprawach cywilnych - limity etatów i obsada sądu za 2019 r.
MS-S05o Sprawozdanie w sprawach karnych - limity etatów i obsada sądu za 2019 r.
MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - limity etetów i obsada sądu za 2019 r.

 

 
Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2019 r.
 
MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2019 r.
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2019 r.
MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według własciwości rzeczowej za I półrocze 2019 r.
MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019 r.
MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2019 r.
MS-40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - limity etatów i obsada za I półrocze 2019 r.
MS-OZSS-25 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych za I półrocze 2019 r.
MS-S01o Sprawozdanie w sprawach cywilnych - limity etatów i obsada sądu za I półrocze 2019 r.
MS-S05o Sprawozdanie w sprawach karnych - limity etatów i obsada sądu za I półrocze 2019 r.
MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - limity etetów i obsada sądu za I półrocze 2019 r.
 
 
Sprawozdania statystyczne za 2018 r.
MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2018 r.
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2018 r.
MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według własciwości rzeczowej za 2018 r.
MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2018 r.
MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2018 r.
MS-40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - limity etatów i obsada za 2018 r.
MS-OZSS-25 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych za 2018 r.
MS-S01o Sprawozdanie w sprawach cywilnych - limity etatów i obsada sądu za 2018 r.
MS-S05o Sprawozdanie w sprawach karnych - limity etatów i obsada sądu za 2018 r.
MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - limity etetów i obsada sądu za 2018 r.
 
 
Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018 r.
MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2018 r.
MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I pólrocze 2018 r.
MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według własciwości rzeczowej za I półrocze 2018 r.
MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2018 r.
MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2018 r.
MS-40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - limity etatów i obsada za półrocze 2018 r.
MS-OZSS-25 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych za I półrocze 2018 r.
MS-S00w Sprawozdanie w sprawach cywilnych - limity etatów i obsada sądu za I półrocze 2018 r.
MS-S00w Sprawozdanie w sprawach karnych - limity etatów i obsada sądu za I półrocze 2018 r.
MS-S00w Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - limity etetów i obsada sądu za I półrocze 2018 r.
 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017 r.

MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 r.
MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017 r.
MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 r.
MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wegług właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 r.
MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I pólrocze 2017 r.
MS-S40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2017 r.
MS-OZSS-25 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zepołu Specjalistów Sądowych za I półrocze 2017 r.
MS-S00W1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 r. - limity etatów i obsada sądu
MS-S00W5o Sprawozdanie w sprawach karnych za I półrocze 2017 r. - limity etatów i obsada sądu
MS-S00W11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - limity etatów i obsada sądu

 

Sprawozdania statystyczne za 2017 r.
MS-S1o SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2017r.
MS-S1o SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2017r. - limity etatów i obsada sądu
MS-S40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2017r - limity etatów i obsada sądu
MS-S5o SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2017r.
MS-S5o SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2017r. - limity etatów i obsada sądu
MS-S6o SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S10o SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2017r.
MS-S11-12o SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2017r.
MS-S11-12o SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2017r. - limity etatów i obsada sądu
MS-OZSS SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych za 2017r.
 

Sprawozdania statystyczne za 2016 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2016r.
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2016r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2016r.
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2016r.
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2016r.
MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych za 2016r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2016r.
MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2016r. - limity etatów i obsada sądu
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2016r. - limity etatów i obsada sądu
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2016r. - limity etatów i obsada sądu
 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2016r.
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2016r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2016r. 
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze  2016r.
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2016r.
MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych za I półrocze 2016r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2016r.
MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2016r - limity etatów i obsada sądu.
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2016r. - limity etatów i obsada sądu.
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2016r. - limity etatów i obsada sądu.

 

Sprawozdania statystyczne za 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2015r.
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2015r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2015r.
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2015r.
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2015r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2015r.

MS-RODK-25 SPRAWOZDANIE z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego za 2015r.

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015r.
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2015r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015r.
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015r.
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2015r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2015r. 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę