Sprawozdania statystyczne

W wykonaniu dyspozycji zawartej w Dziale II - Organizacja sądów, Rozdział 2 - Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne sądu, § 11 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.
 
Sprawozdania statystyczne za 2019r.
 
 

 

 
Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2019r.
 
 
 
Sprawozdania statystyczne za 2018r.
 
 
Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018r.
 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017r.

 

Sprawozdania statystyczne za 2017r.
 

Sprawozdania statystyczne za 2016r.

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016r.

 

Sprawozdania statystyczne za 2015r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2015r.
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2015r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2015r.
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2015r.
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2015r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2015r.

MS-RODK-25 SPRAWOZDANIE z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego za 2015r.

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2015r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015r.
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2015r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015r.
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015r.
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2015r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2015r. 

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Sprawozdania statystyczne
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.