Sprawy medialne

SPRAWY POZOSTAJĄCE W KRĘGU ZAINTERESOWANIA MEDIÓW

  

Sąd Rejonowy II Wydział Karny  w Suwałkach

 

Pa 1/20 ( pop. sygn. SR IV P 19/19) -  sprawa apelacyjna z powództwa 4  kierowców PKS  o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczną - t.  29.04.2020r. godz. 11:30 

 

                           Sąd Rejonowy w Augustowie II Wydział Karny  

II K 245/17  Marcin M i 1 inn.- osk. z art.  178 a § 1 kk, art. 18§2 kk w zw. z art. 233§ 1 kk i innne  -  23. 03. 2020r. godz 10: 00

 II K 174/19 - Wiesław G.  ( sprawa rozpoznawana ponownie po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznana przez SO  Suwałki)  -   bez terminu;

II K  498/19 ( Ryszard  W. ) - dot. utonięcia w studzience kanalizacyjnej kobiety -  przekazano do rozpoznania innemu sądowi;

II K 481/19 - Katarzyna A - bez terminu;


Sąd Okręgowy w Suwałkach

 

II K 85/19 - Magdalena M. ( art. 148 § 1 kk )  - t.  18.02.2020r. godz. 09:00 - wyrok;

II K 52/19 - Aleksandra G ( art. 149 kk ) - t.  26.03.2020r. godz. 09:00- zdj. z wok.
     
II K 1/20 - Leszek  Ch.  ( art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk ) - t.  19.03.2020r. godz. 09:30

II Ka 54/20 -  Wojciech W.  - t. 17.03.2020r. godz.  10:00-  zdjęta z wokandy;


 

Sąd Rejonowy w Augustowie VI  Zamiejscowy Wydział Karny w  Sejnach 

 

II Ka  71/20  Andrzej B ( art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk ) -   t.  02.04.2020r. godz. 10:50; - zdj. z wok.

 VI K  55/19 - Grzegorz K. ( art. 178 a § 1 kk) -   bez terminu;

 VI K 166/19 - Robert  R  ( art. 217 kk)  -  bez terminu;

 

 
Sąd Rejonowy w Ełku

 

...

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Sprawy medialne
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.