Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Tryb działania jednostek organizacyjnych

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2062 ze zm.)
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1407)

  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 2316 z późn. zm.)

  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej(Dz. Urz. MS. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)

 

TRYB DZIAŁANIA PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH  W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH I ICH DZIAŁALNOŚCI W RAMACH GOSPODARKI BUDŻETOWEJ I POZABUDŻETOWEJ:

 

Sądy są jednostkami budżetowymi nie posiadającymi dochodów własnych. Wszystkie opłaty, grzywny i inne  należności są przekazywane na dochody Skarbu Państwa.

 

Powrót na góre | Drukuj stronę